TERMENI ŞI CONDIŢII

Important pentru început

Site-ul www.infoworld.ro (denumit în continuare SITE) este deținut și operat de INFO WORLD S.R.L., cu sediul social în Intrarea Glucozei 37-39, Tronson III, Parter şi Etaj 1, Sector 2, cod 023828, Bucureşti, România.

Acest site este oferit în forma în care se prezintă la accesarea sa de către utilizatori, fără nici un fel de alte garanții. Deținătorul site-ului nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale continutului site-ului.

Site-ul conține articole și informații cu privire la INFO WORLD și la domeniul său principal de activitate. Întelegeti și sunteti de acord cu faptul ca informațiile cuprinse în articolele publicate pe site aparțin, ca drept de autor, proprietarului acestuia, INFO WORLD.

Utilizarea site-ului este echivalentă cu acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor de mai jos. Acești termeni și condiții se pot modifica în timp.

1. Drepturi de proprietate intelectuală

2. Utilizarea conținutului site-ului

3. Modificarea conținutului

4. Confidențialitatea datelor

5. Garanție și răspundere

6. Legătura cu alte site-uri

7. Schimbarea termenilor prezentului acord

1. Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul și designul site-ului, precum și orice alt material având legătura cu site-ul, sunt proprietatea exclusivă a INFO WORLD și sunt protejate prin Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Prin urmare, sunt interzise copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fără permisiunea scrisă a proprietarului.

2. Utilizarea conținutului site-ului

Informațiile prezentate pe site nu vor fi considerate drept ofertă de produse sau servicii venind din partea INFO WORLD. Oricine doreşte să achiziționeze produsele sau serviciile prezentate pe site este rugat să contacteze INFO WORLD prin unul din mijloacele afişate în pagina „Contact” a site-ului.

Puteţi prelua și imprima orice informaţie de pe site cu condiţia să menționați sursa și să reproduceţi însemnele care semnifică drepturile de proprietate intelectuală și alte însemne despre drepturile de proprietate conţinute în informaţiile preluate de pe site.

Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise fără permisiunea scrisă a INFO WORLD:

  • distribuirea, modificarea, transmiterea, refolosirea, republicarea sau folosirea conţinutului site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video
  • participarea la transferul, vânzarea, distribuirea unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului site-ului,
  • îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al INFO WORLD asupra conținutului site-ului.

Orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: info@infoworld.ro.

3. Modificarea conținutului

INFO WORLD își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului site-ului. De asemenea, INFO WORLD își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut al site-ului.

4. Confidențialitatea datelor

Informația pe care dumneavoastră o furnizați despre dumneavoastră către site va fi folosită doar în concordanță cu termenii Politicii de confidențialitate.

5. Garanție și răspundere

INFO WORLD nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor furnizate pe site și asigură că depune toate eforturile pentru a transmite informaţii actualizate şi exacte.

De asemenea, INFO WORLD nu acordă nicio garanţie referitoare la:

  • inexistența unor viruși ori alte secvențe de cod dăunător în sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe site,
  • utilizarea anevoioasă sau întreruperea site-ului, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința operatorului; aceste cauze includ, dar nu se limitează la: erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor telefonice, viruși informatici, acces neautorizat la sistemele site-ului, erori de operare, grevă, etc.

Utilizatorul este de acord sa exonereze de răspundere proprietarul site-ului pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizator a clauzelor prezentului acord.

6. Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate utile sau relevante pentru conţinutul său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea INFO WORLD. În aceste cazuri se vor aplica termenii și condiţiile generale de utilizare ale site-urilor respective. INFO WORLD nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din acest site.

Părți ale conținutului site-ului pot să fie furnizate de terțe persoane cu care INFO WORLD are încheiate contracte de furnizare de conținut. INFO WORLD nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta are sau nu scop publicitar.

7. Schimbarea termenilor prezentului acord

INFO WORLD este îndreptățit, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități, să schimbe termenii prezentului acord. Modificările devin aplicabile de la data publicării lor pe site.