TERMENI ŞI CONDIŢII

Important pentru început

Versiune actualizată la data de: 18.05.2021

Site-ul www.infoworld.ro (denumit în continuare Site) este deținut și operat de INFOWORLD S.R.L. (denumită în continuare Info World), cu sediul social în Intrarea Glucozei 37-39, Tronson III, Parter şi Etaj 1, Sector 2, cod 023828, Bucureşti, România, înregistrat în Registrul Comerțului cu nr. J40/8530/2000, CIF: RO 13373052.

Acest Site este oferit în forma în care se prezintă la accesarea sa de către utilizatori, fără nici un fel de alte garanții. Info World nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui Site sau ale continutului Site-ului.

Utilizarea în continuare a Site-ului este echivalentă cu acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor de mai jos. Acești termeni și condiții se pot modifica în timp.

1. Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul și designul Site-ului, precum și orice alt material având legătura cu Site-ul, sunt proprietatea  Info World și sunt protejate prin Legea nr. 8 / 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Prin urmare, sunt interzise copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului Site-ului în orice scop fără permisiunea scrisă a proprietarului.

2. Utilizarea Site-ului

Site-ul conține articole și informații cu privire la Info World și la domeniul său principal de activitate Informațiile prezentate pe Site nu vor fi considerate drept ofertă de servicii venind din partea Info World. Oricine doreşte să achiziționeze produsele sau serviciile prezentate pe Site este rugat să contacteze Info World prin unul din mijloacele afişate în pagina „Contact” a Site-ului.

Puteţi prelua și imprima orice informaţie de pe Site cu condiţia să menționați sursa și să reproduceţi însemnele care semnifică drepturile de proprietate intelectuală și alte însemne despre drepturile de proprietate conţinute în informaţiile preluate de pe Site.

Totuși, nu puteți fără permisiunea scrisă a Info World:

  • să distribuiți, să modificați, să transmiteți, să refolosiți, să republicați sau să folosiți conţinutul Site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, conținutul audio și video
  • să participați la transferul, vânzarea, distribuirea unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului Site-ului,
  • să îndepărtați însemnele care semnifică dreptul de autor al Medcenter asupra conținutului Site-ului.

Orice utilizare a conținutului Site-ului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, fără a avea acordul scris al Info World, este interzisă. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri pot fi trimise la adresa de email: marketing@infoworld.ro.

In orice situație, utilizatorilor Site-ului le sunt strict interzise:

  • încercările de a obține acces neautorizat la date, servere sau conturi,
  • producerea de întreruperi ale serviciilor prin atacuri de tip DoS / DDoS,
  • introducerea în mod intenționat de cod dăunător în formularele Site-ului,
  • utilizarea identității vizuale a Site-ului cu scopul de a obține în mod fraudulos informații sau date sensibile.

3. Modificarea conținutului

Info World își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului Site-ului. De asemenea, Info World își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut al Site-ului.

4. Confidențialitatea datelor

Datele pe care dumneavoastră le furnizați prin intermediul acestui Site vor fi folosite doar în conformitate cu Politica de confidențialitate.

5. Garanție și răspundere

Info World nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor furnizate pe Site și asigură că depune toate eforturile pentru a transmite informaţii actualizate şi exacte.

De asemenea, Info World nu acordă nicio garanţie referitoare la:

  • inexistența unor viruși ori alte secvențe de cod dăunător în sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe Site,
  • utilizarea anevoioasă sau întreruperea Site-ului, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința sa; aceste cauze includ, dar nu se limitează la: erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor telefonice, viruși informatici, acces neautorizat la sistemele Site-ului, erori de operare, etc.

Utilizatorul este de acord sa exonereze de răspundere proprietarul Site-ului pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizator a clauzelor prezentului acord.

6. Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conţine legături sau trimiteri către alte Site-uri considerate utile sau relevante pentru conţinutul său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea Info World. În aceste cazuri se vor aplica termenii și condiţiile generale de utilizare ale Site-urilor respective. Info World nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din acest Site.

Părți ale conținutului Site-ului pot să fie furnizate de terțe părți cu care Info World are încheiate contracte de furnizare de conținut. Info World nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta are sau nu scop publicitar.

7. Schimbarea termenilor prezentului acord

Info World este îndreptățit să schimbe termenii prezentului acord. Modificările devin aplicabile de la data publicării lor pe Site.