POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Versiune actualizată la data de: 18.05.2021

Aceasta politică vă oferă informații despre datele personale pe care le colectăm, în ce scop, cum le protejăm, cine are acces la ele, cu cine le împărtășim și cum vă puteți exercita drepturile.

Această politică de confidențialitate se aplică datelor personale colectate de toate site-urile web sau conturile de internet administrate de Info World.

Consimţământul dumneavoastră

Prin utilizarea unui site sau cont de internet administrat de Info World, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal în conformitate cu această politică de confidențialitate.

Informații generale

INFO WORLD S.R.L. (denumită în continuare Info World), cu sediul social în Intrarea Glucozei 37-39, Tronson III, Parter şi Etaj 1, Sector 2, cod 023828, Bucureşti, România, înregistrată în Registrul Comerțului cu numărul J40/8530/2000, cod fiscal RO 13373052, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor). Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi găsit la următoarele date de contact: e-mail dpoffice@infoworld.ro, telefon: +40 21 243 0590.

Info World este un furnizor de software și servicii informatice. Obiectivul nostru este să protejăm în același timp datele cu caracter personal ale clienților, colaboratorilor, utilizatorilor de internet și partenerilor de afaceri.

Conform Regulamentului general privind protecția datelor, date cu caracter personal înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce date colectăm

Info World colectează numai datele cu caracter personal necesare pentru scopurile specificate. Categoriile de date cu caracter personal și modurile în care le colectăm includ:

 • informații furnizate direct de dvs. prin completarea unui formular pe site sau prin postarea de mesaje pe un cont de internet administrat de Info World: identitate, date de identificare, date de contact, conținutul mesajelor și conținutul documentelor atașate de dvs. cum ar fi curriculum vitae
 • date de trafic, colectate automat de serverele care găzduiesc site-urile noastre, cum ar fi informații despre dispozitivul și browserul utilizat, adresa IP, paginile vizitate, domeniul din care vizitați pagina, termenii de căutare utilizați
 • module cookie și tehnologii similare: prin intermediul acestora putem colecta date care nu vă identifică în mod direct, cum ar fi acțiunile întreprinse pe site sau preferințele de navigare.

În ce scop le utilizăm

Putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • pentru comunicarea cu dvs., cum ar fi răspunsul la mesaje primite prin e-mail sau conturile de internet administrate de Info World sau procesarea aplicațiilor de joburi,
 • pentru funcționarea, administrarea și securitatea site-ului, de exemplu: permisiunea de a vizualiza informații pe site, oferirea unei experiențe personalizate atunci când vizitați site-ul,
 • pentru evaluarea și analiza feedback-ului dvs, cum ar fi sondaje, istoricul schimbului de mesaje cu Info World,
 • pentru respectarea obligațiilor noastre legale, contractuale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

Cum împărtășim datele

Generalități

Info World nu va împărtăși datele dumneavoastră personală cu terțe părți, cu excepția celor prevăzute în această politică de confidențialitate.

Stocarea datelor

Informațiile oferite voluntar sau colectate pe site-urile Info World sunt stocate în siguranță pe serverele noastre și pe cele ale unor furnizori de servicii de găzduire. Toate serverele sunt localizate în România.

Furnizori de servicii

Putem angaja furnizori de servicii care să utilizeze datele dvs. în numele nostru pentru scopurile descrise în această politică de confidențialitate. Folosim furnizori de servicii de găzduire a site-ului, de analiză a traficului și de marketing.

Acești furnizori sunt considerați persoane împuternicite și au obligații contractuale stricte de a asigura securitatea datelor și protecția drepturilor dvs.

Conformarea legală și aplicarea legii

Info World cooperează cu autoritățile publice, autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor și oficiali însărcinați cu aplicarea legii pentru a respecta prevederile legislației naționale și a Uniunii Europene. În mod excepțional putem dezvălui datele dvs. acestora, la cererea lor, precum și, la discreția noastră, unor părți private atunci când considerăm necesar sau adecvat pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, pentru a proteja proprietatea și drepturile Info World sau ale unei terțe părți, siguranța publică sau a oricărei persoane, pentru a preveni sau opri orice activitate ilegală sau pentru a ne respecta obligațiile legale.

Schimbarea acționariatului

Info World va asigura în continuare o protecție adecvată a datelor cu caracter personal în cazul în care decide să vândă, să fuzioneze sau să reorganizeze în alt mod afacerile sale. Astfel de tranzacții pot implica, în conformitate cu legislația aplicabilă, dezvăluirea datelor cu caracter personal cumpărătorilor potențiali sau efectivi. De exemplu, compania achizitoare poate utiliza datele partajate cu compania achiziționată în scopurile prevăzute inițial, cum ar fi furnizarea serviciului contractat.

Cum vă protejăm datele

Măsuri de securitate

Info World depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja confidențialitatea datelor dvs. Sistemul nostru de management al securității informațiilor este certificat ISO 27001. Aplicăm măsuri de securitate pentru a vă proteja datele împotriva accesului neautorizat, modificării accidentale sau pierderii datelor. Aceste măsuri includ:

 • utilizarea protocolului HTTPS pentru accesul securizat al utilizatorilor la site-urile Info World
 • actualizarea regulată a sistemelor și aplicațiilor,
 • utilizarea software-ului de protecție împotriva amenințărilor cibernetice (antivirus, firewall),
 • monitorizarea sistemelor și echipamentelor pentru a ne asigura că acestea respectă politicile noastre de securitate,
 • controlul accesului personalului la informații și la sistemele de prelucrare a informațiilor,
 • execuția regulată de copii de siguranță ale datelor,
 • programe de instruire și conștientizare a personalului privind securitatea și confidențialitatea informațiilor
 • angajamentul scris al personalului implicat în prelucrarea datelor de a respecta confidențialitatea

Perioada de păstrare

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate. De asemenea, datele vor fi păstrate și folosite atât timp cât este necesar pentru a ne respecta obligațiile legale și contractuale sau pentru soluționarea litigiilor.

Utilizarea modulelor cookie

La fel ca multe site-uri web, site-ul folosește module cookie și tehnologii similare. Un cookie este un fișier text de mici dimensiuni pe care site-ul îl salvează pe dispozitivul dumneavoastră atunci când îl vizitaţi. Pentru mai multe detalii cu privire la utilizarea cookie-urilor vă rugăm să consultați Politica privind utilizarea modulelor cookie.

Protejarea minorilor

Info World nu colectează cu bună știință informații de la minori cu vârsta sub 16 ani. Dacă un părinte sau tutore ia cunoștință că minorul său cu vârsta sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, trebuie să ne contacteze la dpoffice@infoworld.ro. Dacă noi avem cunoștință că un minor sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, vom elimina aceste date.

Drepturile dumneavoastră

Conform Regulamentului general privind protecția datelor, în calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi privind datele dvs.:

 • dreptul de acces – aveți dreptul de a ne solicita informații despre datele dvs. precum și copii ale datelor
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul să ne solicitați să rectificăm datele pe care le considerați inexacte; de asemenea, aveți dreptul să ne solicitați să completăm datele incomplete
 • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul să ne solicitați să vă ștergem datele personale în anumite circumstanțe
 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dvs. în anumite circumstanțe
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. în anumite circumstanțe.

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere la adresa de e-mail dpoffice@infoworld.ro sau la numărul de telefon sau adresa poștală indicate mai sus.

Vom încerca să vă îndeplim cererea în termen de 30 de zile de la primirea acesteia și confirmarea identității dumneavoastră. Acest termen poate fi prelungit din motive legate de dreptul exercitat și de complexitatea cererii. În acest caz vă vom informa în privința termenului și a motivelor de prelungire.

Vă rugăm să rețineți faptul o cerere de exercitare a unuia dintre drepturi nu presupune automat un răspuns favorabil. Vom analiza cererea dvs. luând în considerare cerințele Regulamentului general privind protecția datelor și vă vom rezolva cererea în consecință.

Cum puteți depune o plângere

Dacă sunteți nemulțumit de modul în care v-am folosit datele, puteți depune o plângere în fața autorității de supraveghere. Datele de contact ale autorității române de supraveghere sunt următoarele:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România

Telefon: +40 318 059 211, +40 318 059 212

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Website: www.dataprotection.ro

Modificarea politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate de fiecare dată când este necesar, fără o notificare prealabilă sau viitoare a modificărilor. Politica actualizată va intra în vigoare la publicarea pe site.