POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Aceasta politică se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care vizitatorii website-ului www.infoworld.ro le furnizează prin intermediul acestui website.

Website-ul www.infoworld.ro este operat de INFO WORLD S.R.L., cu sediul social în Intrarea Glucozei 37-39, Tronson III, Parter şi Etaj 1, Sector 2, cod 023828, Bucureşti, România.

INFO WORLD S.R.L. este operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de Evidenţă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 8946.

În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, INFO WORLD S.R.L. prelucrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal pe care vizitatorii le furnizează în cadrul acestui site.

Prin completarea formularelor de pe acest site, vizitatorul declară că îşi dă consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele cu caracter personal ale acestuia să intre în baza de date a INFO WORLD S.R.L. şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către aceasta cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Vizitatorii care furnizează datele cu caracter personal prin completarea formularelor menţionate mai sus, au calitatea de persoană vizată, în accepţiunea Regulamentului (UE) 2016/679 și beneficiază de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (articolul 13),
 • dreptul de acces la date (articolul 15),
 • dreptul la rectificare (articolul 16) și dreptul la ștergerea datelor (articolul 17),
 • dreptul la restricționarea prelucrării (articolul 18),
 • dreptul la portabilitatea datelor furnizate operatorului (articolul 20),
 • dreptul la opoziție (articolul 21),
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (articolul 22),

INFO WORLD SRL colectează următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • identitatea (nume, prenume),
 • date de contact (e-mail),
 • date privind viața profesională (CV).

Aceste date vor fi prelucrate numai în următoarele scopuri:

 • recrutarea și selecția de personal,
 • efectuarea de statistici interne.

Datele colectate nu vor fi dezvăluite terţilor și nu vor fi utilizate pentru transmiterea de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing. De asemenea, datele nu vor fi transferate în străinatate. Dacă unele dintre datele furnizate sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil pentru a le corecta.

După încheierea operațiunilor de prelucrare datele furnizate vor fi șterse într-o perioadă de timp rezonabilă sau transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice.

Pentru a vă exercita dreptul la opoziție puteți solicita încetarea prelucrării sau ştergerea datelor personale care vă privesc.

Aceste solicitări vor fi transmise în scris la una din următoarele adrese:

 • INFO WORLD S.R.L., Intrarea Glucozei 37-39, Sector 2, Cod 023828, Bucureşti, România,