IMPLEMENTARE

Prin departamentele sale dedicate, Info World asigură implementarea aplicațiilor la sediul beneficiarilor, livrând astfel soluții „la cheie”. Departamentele noastre dispun de personal specializat pentru implementarea fiecărui tip de aplicație în parte: medical, economic, management de documente, imagistică.

Implementarea soluției se face în mod planificat, astfel incât procesul de tranziție la noul sistem informatic să se realizeze cu minimum de interferențe în fluxul de lucru al beneficiarului.

Lucrăm în strânsă colaborare cu utilizatorii pentru a determina toate datele necesare pentru configurarea optimă a aplicațiilor, inclusiv fluxurile de lucru din organizație, posibilitățile de poziționare a posturilor de lucru, necesarul de echipamente, rețea și servicii de comunicații.

Instruirea pe care o asigurăm viitorilor utilizatori se poate desfășura în mai multe etape, corespunzătoare nivelului de competențe inițiale în utilizarea calculatorului. Această instruire, completată cu asistența tehnică pe care o acordam ulterior implementării, permite utilizatorilor să beneficieze la maxim de multiplele funcționalități ale aplicațiilor.

Pentru ca performanțele oricărei aplicații depind în mare măsură de infrastructura pe care rulează, aducerea acesteia la configurația optimă este o etapă importantă a procesului de implementare, astfel:

  • recomandăm echipamentele necesare și, dacă e cazul, asigurăm achiziția acestora de la furnizori agreați;
  • realizăm rețeaua informatică și asigurăm instalarea și configurarea echipamentelor;
  • asigurăm interconectarea cu alte sisteme existente, de exemplu conectarea de echipamente medicale la sistemul informatic;
  • importul datelor din vechea aplicație în cazul în care beneficiarul alege să migreze de la aplicații mai vechi la aplicațiile Info World.