Hospital Manager

  • bazată pe interfața desktop și servicii web;
  • permite înregistrarea pacientului în spital pe parcursul tuturor etapelor: ambulator, serviciu intemări, camera de gardă, UPU/CPU, secţie cu paturi, secţie de internare de zi;
  • permite urmărirea costurilor pe pacient / medic / departament atât în ambulator cât şi pe durata spitalizării;
  • permite generarea de rapoarte specifice fiecărui compartiment / department, precum şi raportările către CNAS / CJAS, DSP, SNSMPPDSB, autorităţile locale.