Hospital Manager Web

  • bazată pe interfață și servicii web
  • permite înregistrarea pacientului în spital pe parcursul tuturor etapelor: ambulator, serviciu intemări, camera de gardă, UPU/CPU, secţie cu paturi, secţie de internare de zi,
  • permite urmărirea costurilor pe pacient / medic / departament atât în ambulator cât şi pe durata spitalizării,
  • permite generarea de rapoarte specifice fiecărui compartiment / departament precum şi raportările către CJAS, ASP, SNSMPS, autorităţile locale.