Hospital Management Solution

  • este o soluţie informatică complexă, de tip modular;
  • acoperă activitatea oricărui tip de compartiment medical și administrativ;
  • permite urmărirea întregului parcurs al pacientului şi înregistrarea tuturor datelor acestuia, prin toate etapele intermediare parcurse de acesta în cadrul unităţii medicale şi necesare efectuării actului medical;
  • urmăreşte integrarea fluxurilor de date medicale cu cele economice pentru a se obţine costul real pe pacient.