DEZVOLTARE

Info World poate dezvolta aplicații software sau sisteme informatice la cerere, plecând de la cerințe detaliate sau de la cerințe sumare de business pe care le dezvoltăm, în strânsă colaborare cu viitorii utilizatori, într-un set complet de specificații funcționale.

Putem acoperi toate fazele ciclului de viață, de la concept, analiză și dezvoltarea specificațiilor, design, programare, testare, acceptanță, urmate apoi de implementare și mentenanță.

Tehnologii

 • Sisteme de operare: Microsoft Windows, iOS, Android, Mac OS
 • Baze de date: Microsoft SQL Server , DB2, Mumps
 • .NET: .Net Framework, Visual Studio 2012
 • Servere de aplicatii: IIS, COM+, Jboss, Websphere, Weblogic, Oracle Application Server 10g
 • Specificatii de transport: Web Services, RMO, .Net Remoting
 •  Integrare aplicatii: EAI (utilitare particularizate de mesaje: WorkFlowDesigners, Messaging Managers), Enhydra Shark, Intalio, B2B (BizTalk)
 • Utilitare pentru conversii de date: Toad, SQL Compare, Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)
 • Utilitare de modelare: Rational XDE, Rational Rose XDE, Developer for Visual Studio, Microsoft Visio, Erwin Data Modeller, Together Architect
 • Tehnologii: ASP.NET MVC, Java, node.js, AngularJS
 • Unelte de raportare & BI: Crystal Reports, Microsoft SQL Server Reporting Service

Standarde

 • Comunicatii: HL7 Release 2.x, 3 (Health Level 7), DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability), ISO TC215 (International Organization for Standardization – TC215: Messaging standards for health care systems), ASC X12N (Accredited Standards Committee – X12N: Insurance) The GEHR/open EHR Initiative.
 • Vocabular: UMLS (HPCS, CPT-4, ICD-9-CM, CDT, NDC, HL7 Vocabulary, SNOMED-CT, LOINC, RxNorm, etc. ), OPCS4 UK, BHFSouth Africa.
 • Integrare: IHE tehnical framework

Metodologii de management de proiect

 • Project Management: PMI Methodology, PRINCE2, Agile